• Meer dan 60 jaar ervaring in de mechanische sector.

Privacybeleid

Privacybeleid

Mechanische Industrie Boonen heeft belang aan uw privacy

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:…(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame-of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Mits bewijs van identiteit(kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mechanische Industrie Boonen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mechanische Industrie Boonen door te mailen naar info@boonennv.be

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Mechanische Industrie Boonen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Mechanische Industrie Boonen-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Mechanische Industrie Boonen-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.